Watch: 6a9fhye

Bu nedenle, yeşil ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı geliştirmek istedi.

Video ID: Q0NCb3QvMi4wIChodHRwczovL2NvbW1vbmNyYXdsLm9yZy9mYXEvKSAtIDQ0LjIxMC4xNDkuMjA1IC0gMTItMDQtMjAyNCAxODo1NjowOSAtIDE3Njc0Mzc2MDk=

This video was uploaded to 07mw.info-mag.fr on 11-04-2024 22:11:50

Related resources: Ref1 - Ref2 - Ref3 - Ref4 - Ref5

Origin resources: Resource Map: 1 - Resource Map: 2 - Resource Map: 3 - Resource Map: 4 - Resource Map: 5